systemium_icon 2010 Systemium.cz
title

Vítejte na stránkách věnovaných problematice

Průlomové bolestiS tímto závažným fenoménem přicházejí nejčastěji do styku onkologičtí pacienti – jedná se o obtížně zvladatelný záchvat bolesti, která mimořádně rychle nastupuje a svou intenzitou vysoce převyšuje dosud poznané bolestivé stavy. U nemocných se objevují stavy deprese a úzkosti a v mnoha případech i nespokojenost se stávající léčbou, což má za následek i častější návštěvy u lékaře.
S průlomovou bolestí už naštěstí dokážeme bojovat. Čeští pacienti mají od letošního roku k dispozici opravdu moderní a účinné léky. Na našich stránkách bychom vám rádi poskytli důležité informace, které vám pomohou tuto závažnou a nepříjemnou komplikaci léčby bolesti zvládnout. bolest
Pokusíme se vám toto nejen mezi pacienty, ale i jejich lékaři nepříliš známé a opomíjené téma podrobněji představit, a pokud patříte mezi ohroženou skupinu pacientů, pak vám nabídneme řešení.

Průlomová bolest je velmi silná bolest, která přichází náhle a rychle a maximální intenzity dosahuje v řádu několika minut (5 až 7). Záchvaty průlomové bolesti „prolamují“ účinky léků, které pacient užívá pro zmírnění chronické – „normální“ bolesti. Průlomová bolest je popisována jako nesnesitelně krutá bolest, která se objevuje 1-5x za den a trvá obvykle 20 až 40 minut. U nemocných se objevují stavy deprese a úzkosti a v mnoha případech i nespokojenost se stávající léčbou, což má za následek i častější návštěvy u lékaře.


.

Průlomová bolest se obecně nejčastěji vyskytuje u pacientů s nádorovým onemocněním, ti jsou také nejvíce ohroženi.

může být důsledkem

 • růstu nádoru
 • léčby nádoru
 • vzdálených metastáz

Základním pravidlem zůstává, že pokud se u pacienta objeví průlomová bolest nebo se její průběh zhorší, je nutné co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc.

Každý pacient, který trpí průlomovou bolestí, má právo na její léčbu.Rozlišujeme 3 základní druhy průlomové bolesti

 • Idiopatická
  Vyskytuje se nepředvídatelně, bez zjevné příčiny.
 • Incidentální
  Vyskytuje se při nebo po fyzické aktivitě, anebo je spojená s nějakou činností dělíme na
  1. předvídatelnou – vyvolaná volní aktivitou (pohyb, vyprazdňování, polykání…)
  2. nepředvídatelnou – vyvolaná mimovolní aktivitou (kašel, škytání, křeče…)
 • Procedurální
  Spojená s léčebným nebo diagnostickým úkonem

Předvídatelnost vzniku průlomové bolesti

Určení času, kdy bude mít pacient ataku průlomové bolesti představuje velký problém. Velká část epizod průlomových bolestí vzniká náhle, neočekávaně, bez zjevné příčiny. Je proto důležité, aby měl pacient pro tyto případy k dispozici účinné léky, které potlačí nastupující ataku rychle.

graf

Neléčená průlomová bolest

má výrazný negativní dopad na pacienty, jejich příbuzné, i na finanční zdroje
 • zvyšuje deprese, úzkosti a náklady na léčbu
 • zhoršuje kvalitu života
 • významně ovlivňuje běžné aktivity


Diagnostika
Cíle léčby
Jak léčit
Čím léčit

Diagnostika


K hodnocení bolesti se využívá tzv. vizuální analogová škála (VAS – stupnice najčastěji 0-10, kde 0 = žádná bolest a 10 = nesnesitelně krutá bolest).


VAS

Cíle léčby

Zpět

Cíle léčby průlomové bolesti jsou komplexní. Vždy by mělo jít o:

 1. Co nejrychlejší a co nejúčinnější úlevu od šokujícího záchvatu bolesti.
 2. Zlepšení emočního stavu nemocného.
 3. Zajištění klidného a bezbolestného spánku.
 4. Odstranění nebo zmírnění bolesti při tělesném klidu.
 5. Odstranění nebo zmírnění bolesti při tělesné aktivitě.
 6. Konečným cílem by mělo být dlouhodobé odstranění nebo výrazné zmírnění bolesti a dosažení co nejlepší kvality života nemocných.

Jak léčit

Zpět

Základem úspěšné léčby průlomové bolesti je správně nastavená léčba základní bolesti, správná diagnostika, uplatněný komplexní přístup a v neposlední řadě správná volba konkrétního léku na průlomovou bolest.

Ukázka správně a chybně zvoleného léku na průlomovou bolest

Léky proti bolesti mohou být užívány různým způsobem a v různých formách. Můžeme je rozdělit podle způsobu podávání na neinvazivní a invazivní.

Neinvazivně znamená:
 • Perorálně (klasické léky pro polknutí)
 • Sublinguálně (tabletka se rozpouští a vstřebává pod jazykem)
 • Rektálně (čípky do konečníku)
 • Nazálně (sprej do nosu)
Invazivně znamená:
 • blokády nervů
 • chirurgické výkony na drahách vedoucích bolest
 • jednorázové či dlouhodobé podávání léků přímo do páteřního kanálu
 • dlouhodobé podkožní, nebo nitrožilní podávání léků pomocí dávkovače

Všechny tyto metody mohou vést k účinnému potlačení nádorové bolesti a tím i k výraznému zlepšení kvality života pacienta.

Vhodný lék pro průlomovou bolest by měl splňovat tyto základní předpoklady:

 • Rychlý účinek
 • Rychlé odeznění (aby nebyl pacient dlouho pod vlivem léku)
 • Silný analgetický efekt
 • Jednoduchá aplikace
 • Spolehlivá bezpečnost

Čím léčit

Zpět

K léčbě silných průlomových bolestí se standardně používají silná analgetika ze skupiny opioidů. Obavy ze vzniku závislosti jsou v léčbě průlomové bolesti zbytečné (více zde).

Novou efektivní možnost léčby průlomové bolesti představuje tzv. transmukózně podávaný fentanyl. V České republice jsou tyto léky dostupné od roku 2010. Transmukózní fentanyl vám může předepsat odborník na léčbu bolesti – algeziolog, specialista v obodru paliativní medicíny nebo onkolog, na kterého předepsání těchto nových léků může algeziolog delegovat.

Transmukózně znamená, že účinná látka (v tomto případě fentanyl) je vstřebávána přes sliznici (např. sublinguální). Nedochází tedy k nutnosti průchodu léku přes trávicí trakt, čímž je dosaženo velmi rychlého nástupu účinku. Zárověň nedochází k podráždění trávicího traktu.

K léčbě průlomové bolesti slouží tzv. záchranná medikace. Optimální léčba rychle působí a v ideálním případě je účinná po celou dobu trvání záchvatu průlomové bolesti. Způsoby podání mohou být různé:

 • sublinguální (lék se rozpustí pod jazykem)
 • orální
 • injekční
 • nosní
 • rektální

Neléčená průlomová bolest má vážné důsledky pro pacienty, pro jejich okolí. Ze strachu z dalšího záchvatu průlomové bolesti pacienti ome- zují své fyzické aktivity, zůstávají více na lůžku a tím se zhoršuje jejich fyzická i psychická kondice. Strach z průlomové bolesti má za následek i prodloužení pobytu v nemocnici a tím se zvyšují i náklady na léčbu.

V případě velmi častých opakování průlomové bolesti by měl ošetřující lékař přehodnotit nastavenou léčbu základní bolesti.

V případě, že Vás trápí průlomová bolest, můžete se obrátit na specializovaná centra pro léčbu bolesti či ambulance léčby bolesti.


Seznam pracovišť ve vašem okolí naleznete při kliknutí na Vámi požadovaný region.


Hlavní město Praha

Ambulance pro léčbu bolesti
Nemonice Na Františku
Na Františku 8, 110 00 Praha 1
Telefon: 224 810 111, 224 810 213

Ambulance pro léčbu bolesti a psychosomatická onemocnění
Poliklinika
Palackého 5, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 928 328

Ambulance pro léčbu bolesti
Všeobecná fakultní nemocnice
Karlovo Náměstí 32, 128 08 Praha
Telefon: 224 962 817


Ambulance bolesti, ARO
Fakultní Thomayerova nemocnice, Pavilon A1
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Telefon: 261 083 755

Ambulance léčby bolesti, ARO NHM
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
Telefon: 257 272 398

Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 30 Praha 5
Telefon: 224 435 583

Centrum pro léčbu bolesti
Fakultní nemocnice Bulovka
Budínova 2, 180 81 Praha 8
Telefon: 266 082 242

Oddělení rehabilitace a léčby bolesti
Poliklinika
Lovosická 440, 190 00 Praha 9
Telefon: 266 010 204

Ordinace léčby bolesti, poruch spánku a psychosomatických bolestí
Soukromá ambulance
Chmelová 2920/6, 100 00 Praha 10
Telefon: 271 750 114 , 272 650 413 , 607 503 856

Nemocnice Ikem - Ambulance bolesti
Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč
Tel. 261 362 642

Jihočeský kraj

Ambulance pro léčbu bolesti
Nemocnice České Budějovice
B. Němcové 54, 370 87 České Budějovice
Telefon: 387 878 357-8

Ambulance pro léčbu bolesti a anesteziologická ambulance
Soukromá ambulance
O.Ševčíka 1031, 397 01 Písek
Telefon: 382 214 637

Ambulance pro léčbu bolesti, ARO
Nemocnice Prachatice
Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice
Telefon: 388 600 111, 388 600 236

Poradna pro léčbu bolesti, ARO
Nemocnice Příbram
U nemocnice 84, 261 01 Příbram
Telefon: 318 641 111, 318 641 204

Soukromá ambulance
MUDr. Nataša Popperová
Lidická tř. 2144/108, České Budějovice
Telefon: 386 461 133


Soukromá ambulance
Nemocnice Jindřichův Hradec Ambulance bolesti
U Nemocnice 380/ III
Tel. 384 376 111


Soukromá ambulance- algesiologie, neurologie
MUDr. Bešta Zdeněk
Pod Vrškem 360
339 01 Klatovy 2
Tel. 376 320 950

Jihomoravský kraj

Centrum pro léčbu bolesti
Fakultní nemocnice u sv. Anny
Pekařská 53, 656 91 Brno
Telefon: 543 182 558, 543 182 577

Ambulance léčby bolesti
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: 543 132 607

Oddělení léčby bolesti a domácí péče
Fakultní nemocnice Brno-Bohunice
Jihlavská 20, 639 00 Brno - Bohunice
Telefon: 547 193 271

Poradna pro léčbu bolesti
Nemocnice Břeclav
U nemocnice 1, 690 74 Břeclav
Telefon: 519 315 111, 519 315 782

Ambulance léčby bolesti
Nemocnice Kyjov
Strážovská 976, 697 33 Kyjov
Telefon: 518 601 111, 518 601 332

Ambulance pro léčbu bolesti
Nemocnice Znojmo
MUDr. J. Jánského 11, 670 35 Znojmo
Telefon: 515 215 111, 515 215 488
Ambulance léčby bolesti
Nemocnice Vyškov př. org.
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
Telefon: 517 315 219

Karlovarský kraj

Ambulance pro léčbu bolesti
Soukromá ambulance
Bulharská 5. 360 01 Karlovy Vary
Telefon: 608 136 306

Ambulance pro léčbu bolesti a anesteziologická ambulance
Nemocnice Sokolov
Slovenská 35, 365 01 Sokolov
Telefon: 352 520 296

Královéhradecký kraj

Ambulance léčby bolesti
FN Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Telefon: 495 833 538

Ambulance léčby bolesti
Oblastní nemocnice Náchod
Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Telefon: 491 601 241

Ambulance léčby bolesti
Poliklinika Bratří Štefanů 467
500 03 Hradec Králové
Telefon: 732 670 425

Liberecký kraj

Ambulance bolesti, ARO
Krajská Nemocnice Liberec
Husova 10, 460 63 Liberec
Telefon: 485 312 128

Ambulance léčby bolesti
Nemocnice Semily
3. května 421, 513 31 Semily
Telefon: 481 661 229, 221

Moravskoslezský kraj

Ambulance léčby bolesti
Soukromá ambulance
Kavalcova 10, 792 01 Bruntál
Telefon: 606 720 773, 554 715 108

Ambulance léčby bolesti
Poliklinika Místek
8. pěšího pluku 85, 738 01 Frýdek - Místek
Telefon: 558 900 111

Therapon 98, a.s.
Poliklinika Kopřivnice
Štefánikova 1301, 742 21 Kopřivnice
Telefon: 556 870 117

Ambulance pro chronickou bolest
SZZ Krnov
I.P.Pavlova 9, 794 11 Krnov
Telefon: 554 690 274 - 5

Ambulance pro léčbu bolesti
Slezská nemocnice
Olomoucká 86, 746 79 Opava
Telefon: 553 766 111, 553 766 270

Centrum léčebné rehabilitace a léčby bolesti
Soukromá ambulance
Sušilova 1 (budova kláštera), 746 01 Opava
Telefon: 553 695 131, 553 695 541

Pracoviště léčby bolesti
Nemocnice s Poliklinikou
Vydmuchov 339, 734 12 Orlová
Telefon: 596 583 563

Poradna pro léčbu bolesti, ARO
Městská nemocnice Ostrava
Nemocniční 20, 728 80 Ostrava
Telefon: 596 194 646

Centrum pro studium a léčbu bolestivých stavů
Fakultní nemocnice Ostrava
Tř. 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba
Telefon: 597 373 018

Oddělení chronické bolesti a rehabilitace
Nemocnice s.r.o. Rýmařov
Hornoměstská 16, 795 01 Rýmařov
Telefon: 554 253 331

Ambulance anesteziologie a léčby bolesti
Soukromá ambulance
Lesní 511, 739 61 Třinec
Telefon: 558 324 032

Ambulance pro léčbu bolesti – nově zadaná ambulance
Nemocnice s poliklinikou Havířov
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
Telefon: 596 491 829

Ambulance bolesti – nově zadaná ambulance
Nemocnice Valašské Meziříčí
U Nemocnice 980, 757 42 Valašské Meziříčí
Telefon: 571 758 408

Olomoucký kraj

Pracoviště léčby bolesti
Neurochirurgická klinika FNO a LFUP
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Telefon: 585 853 453

Ambulance pro léčbu bolesti
Fakultní nemocnice Olomouc
I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Telefon: 588 442 339

Centrum léčby bolestivých stavů a pohybových poruch s.r.o.
R.R.R. Tř. Míru 115, 771 40 Olomouc
Telefon: 585 412 286, 585 636 380

Ordinace neurologická, pro bolesti hlavy, bolestivé stavy, myosk. medicínu a AKU
Soukromá ambulance
Tř. Míru 115, 771 40 Olomouc
Telefon: 585 636 385

Poradna pro léčbu bolesti, rehabilitační oddělení
Nemocnice s Poliklinikou
Dvořákova 75, 751 52 Přerov
Telefon: 581 271 332

Ambulance chronické a neztišitelné bolesti, ARO
Nemocnice s.r.o.
Nerudova 41, 787 52 Šumperk
Telefon: 583 332 148

Ambulance bolesti
Nemocnice Prostějov
Lidická 86, 797 36 Prostějov
Telefon: 582 315 111, 582 315 885

Pardubický kraj

Ambulance léčby bolesti
Paliativní medicína
MUDr. Ludmila Voborníková
Václavská 570, 537 27 Chrudim
Telefon: 469 653 045, 728 776 424

Ambulance pro léčbu chronické bolesti
Krajská Nemocnice Pardubice
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Telefon: 466 831 111

Ambulance léčby bolesti
Nemocnice Ústí nad Orlicí
Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí
Telefon: 465 564 348, 465 710 111

Ambulance pro léčbu bolesti
Nemocnice Vysoké Mýto
Hradecká 167, 566 01 Vysoké Mýto
Telefon: 465 467 215, 465 467 296

Plzeňský kraj

Centrum pro léčbu bolesti
Fakultní nemocnice
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň-Lochotín
Telefon: 377 104 955 - 6

Soukromá ambulance bolesti
MUDr. Bejvančický Štěpán
Plzeňská 200
Třemešná 330 11
Tel. 377 855 705

Středočeský kraj

Ambulance pro léčbu bolesti, ARO
Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Máchova 400, 256 01 Benešov
Telefon: 317 756 377

Ambulance léčby bolesti
Nemocnice Mladá Boleslav
V. Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav
Telefon: 326 742 308

Ambulance léčby bolesti
Nemocnice Kolín
Žižkova 146, 293 01 Kolín
Telefon: 326 742 308, 326 756 320

Nemocnice Hořovice - Ambulance bolesti
K Nemocnici 1106, Hořovice, 268 31
Tel. 311 542 573

Anbulance léčby bolesti
Vašíčkova 3081, Kladno 272 04
Telefon: 312 267 993

Anbulance léčby bolesti
Politických vězňů 76, Slaný 274 01
Telefon: 312 575 355

Ústecký kraj

Ambulance léčby bolesti
Městská nemocnice
Žitenická 18, 412 01 Litoměřice
Telefon: 416 723 666

Poradna pro léčbu bolesti
Nemocnice
J. E. Purkyně 270 / 5, 343 64 Most
Telefon: 476 172 265

Samostatné anesteziologické pracoviště - Ambulance bolesti
Vrchlického 7, 415 01 Teplice
Telefon: 417 534 348

Poradna pro léčbu bolesti
Duchcovská 53, 415 29 Teplice
Telefon: 417 519 111, 417 519 594

Ambulance bolesti, ARO
Masarykova nemocnice
Sociální péče 3316 / 12 A, 401 213 Ústí nad Labem
Telefon: 475 682 218 - 9

Ambulance bolesti
Soukromá ambulance
Pasteurova 7, 401 13 Ústí nad Labem
Telefon: 475 211 551

Vysočina

Ambulance pro léčbu bolesti
Nemocnice Havlíčkův Brod
Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon: 569 472 111, 569 472 509

Ambulance pro léčbu bolesti
Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
Telefon: 567 157 111, 567 157 240

Ambulance pro léčbu bolesti
Nemocnice Nové Město na Moravě
Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: 566 801 813, 566 801 803

Zlínský kraj

Ambulance pro léčbu bolesti
Nemocnice ATLAS
Tř. T. Bati 135, 760 01 Zlín
Telefon: 577 522 631

Ambulance léčby bolesti
Nemocnice s Poliklinikou
Purkyňova 365, 686 68 Uherské Hradiště
Telefon: 572 529 632, 572 529 635

Ordinace praktického lékaře pro dospělé
Hutisko - Solanec č. 613, 756 62
Telefon: 571 644 261

Ordinace neurologie a léčby bolesti Soukromá ordinace
Kálalova 846, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon: 571 613 471

Ambulance léčby bolesti Krajská nemocnice T.Bati, a. s.,
Havlíčkovo nábřeží 600,
762 75 Zlín
Telefon: 577 552484

Ambulance léčby bolesti
Kroměřížská nemocnice a. s.
Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž
Telefon: 573 322 294

mapka Hlavní město Praha Karlovarský kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

JAK VYPADÁ ZÁCHVAT PRŮLOMOVÉ BOLESTI?

 • Průlomová bolest je nejčastěji spojována s onkologickým onemocněním a jeho důsledky (metastázami nebo léčbou)
 • Záchvat průlomové bolesti se vyznačuje rychlým nástupem a eskalací bolesti asi do 3 minut.
 • Bolest je silná až nesnesitelná, pacienty popisovaná i jako krutá, a to i přes užívání léků na zmírnění trvalé (chronické) bolesti.
 • Záchvaty se opakují až 5x denně a trvají v průměru 30 minut.
 • Jsou případy, kdy pacienti podcení léčbu průlomové bolesti, neupozorní lékaře na své problémy a zbytečně trpí.
 • Správná diagnóza a přístup jak ze strany lékaře ale i pacienta mohou výrazně přispět ke zmírnění problémů s průlomovou bolestí a zamezí tak výraznému zhoršení kvality života nemocného.

CO MÁM UDĚLAT, KDYŽ TO AKUTNĚ BOLÍ?

Jestliže propukne záchvat průlomové bolesti, pak je nutné:
 1. Pokud jste už něco podobného zažili – co nejrychleji užít osvědčený lék, který musíte mít neustále po ruce a následně vyhledat ošetřujícího lékaře.
 2. Pokud něco takového zažíváte poprvé – co nejrychleji vyhledat ošetřujícího lékaře, který na základě vyhodnocení vašeho stavu – vaší bolesti – vybere nejvhodnější léčbu.
 3. Následně je důležité informovat lékaře o účinnosti zvolené léčby a o jejích případných vedlejších účincích.
 4. Na základě těchto informací pak může lékař rozhodnout, zda je třeba stávající terapii upravit nebo zvolit léčbu jinou.

CO MÁM UDĚLAT, POKUD OSVĚDČENÝ LÉK NEZABÍRÁ

Navštívit co nejdříve lékaře, aby mohl upravit Vaši léčbu.

CO MÁM UDĚLAT, KDYŽ JSEM TO UŽ ZAŽIL(A) A NECHCI TO ZAŽÍT ZNOVU?

Ambulantní pacienti by u sebe měli neustále nosit speciální léky (tzv. záchranná medikace).

I přes rychlý nástup průlomové bolesti by se měli nemocní pokusit vypozorovat, co tomuto záchvatu předchází a na základě vypozorovaných objektivních příčin včas aplikovat lék, tj. asi 30 minut před záchvatem průlomové bolesti.

Je jasné, že bolest lze ovlivnit medikací, je ale nutné uvědomit si další souvislosti. Bolest je mnohdy vyvolaná svalovým přepětím. Jeho příčinou často bývá stres, vyvolávaný právě průlomovou bolestí. Ten má za následek další svalové napětí, narušení prokrvování a dráždění nervových drah, což vede jen k dalšímu zhoršování situace. Součástí prevence tedy může být, pokud to stav pacienta dovolí, uvolňovací cvičení a techniky, akupunktura, meditace a aktivity, které pomohou uvolnit celý organismus – například poslech hudby, kreativní činnosti či jóga.

V případě onkologických onemocnění je pacient vystaven velkému psychickému tlaku. Takové onemocnění je obrovským zásahem do jeho psychiky a strach a nejistota vyvolaná nemocí vede ke stavům úzkosti, později k depresím. Ke zvýšení kvality života pacienta výrazně připívají antidepresiva, která tlumí stavy úzkosti, pomáhají ke zlepšení spánku a pozitivnějšímu vnímání okolí. Tyto léky mají i vlastní, bolest tlumící účinek. Zlepšený psychický stav navíc pomůže lépe překonávat stavy bolesti, nemocný může užívat i méně léků proti bolesti a celkově díky tomu vede spokojenější život.

MÝTY A FAKTA KOLEM OPIÁTŮ

Opiáty jsou vysoce účinné léky proti bolesti (v mozku se váží na opioidní vazebná místa neboli receptory), které jsou užívány už tisíce let. Původně byly získávány ze zaschlé šťávy z nedozrálých makovic (opium). V léčbě bolesti tlumí nejen její složku percepční (tedy samotné vnímání bolesti), ale také emoční (psychické rozpoložení). Jejich podávání vždy vyvolávalo obavy ze vzniku závislosti. Díky tomu jsou často užívány nesprávně, v nedostačujících dávkách, příliš dlouhých intervalech nebo nejsou podány vůbec, i když by mohly trpícímu nemocnému nesmírně ulevit od bolesti. Obavy z opiátů v léčbě onkologických bolestí jsou zcela neopodstatněné.

V našem těle jsou při tělesné či psychické zátěži (stres, šok, zranění) uvolňovány látky opiu velmi podobné (endogenní opioidy). Lidský organismus si tedy reguluje vnímání bolesti sám. Vážně nemocným, kteří trpí silnější bolestí, než je jejich organismus schopen zvládnout, je třeba pomoci. Mírnění bolesti tímto způsobem je tedy naprosto přirozené a oprávněné. Opiáty jsou mimořádně efektivní u velmi silných nádorových bolestí, včetně bolesti průlomové.

Jejich předepsání (může tak učinit bez omezení každý praktický lékař) také v žádném případě neznamená upuštění od jiné aktivní léčby. Opiátová analgetika nejsou zdaleka určena jen pro konečnou fázi choroby, mohou zásadně pomoci v okamžiku, když „obyčejná“ analgetika na utlumení bolesti nestačí. Dnes jsou běžně předepisována i u nenádorových bolestí. Další zbytečnou obavou bývá, že při nasazení opiátů v léčbě silných bolestí vzniká těžká závislost a nelze je vysadit. To rozhodně není pravda, u pacientů trpících bolestí vzniká psychická závislost jen vzácně. Fyzická závislost je naopak normálním vyrovnáváním s pravidelným podáváním opiátu. Znamená to, že jejich užívání nelze ukončit náhle, protože by hrozil rozvoj nepříjemných abstinenčních příznaků. Léčbu těmito přípravky lze pod kontrolou lékaře (a po odeznění příčiny bolesti) kdykoliv během 2-3 týdnů postupně snížit až k úplnému vysazení.

Průlomová bolest
pro odborníky


V této sekci naleznete informace o konkrétní možnosti léčby průlomové bolesti.


určeno výhradně lékařům a lékárníkům – tedy osobám, které jsou oprávněni předepisovat či vydávat léčivé přípravky.x
.

Průlomová bolest
 pro pacienty a jejich blízké


V této sekci naleznete základní odpovědi na otázky o průlomové bolesti, její diagnostice a léčbě